سفال سرای صدرا ارائه کننده انواع متنوع سفال خام و سفال میناکاری

فروش عمده سفال لعابی و خام | 09185001510

تصویر کد  ۴۰۸  قاب ساعت (آینه) خورشید  تصویر کد  ۴۰۸  قاب ساعت (آینه) خورشید
تصویر ۳۹۹ قلمدون  استوانه سایز دو  تصویر ۳۹۹ قلمدون  استوانه سایز دو
تصویر کد ۳۷۹ گلدان خمره ای  تصویر کد ۳۷۹ گلدان خمره ای