مجموعه سفال سرای صدرا با تولید انواع سفال خام و میناکاری آماده پذیرش سفارشات شما می باشد.

فروش عمده سفال لعابی و خام | 09185001510

تصویر کد ۶۵۶ پیکسل ماه سایز دو  تصویر کد ۶۵۶ پیکسل ماه سایز دو
تصویر کد ۵۷۷ خشت سفالی لوزی شش ضلعي  تصویر کد ۵۷۷ خشت سفالی لوزی شش ضلعي
تصویر کد ۵۱۶ خشت شمسه سایز ۲  تصویر کد ۵۱۶ خشت شمسه سایز ۲
تصویر کد ۳۴۴ خشت هلالی بزرگ  تصویر کد ۳۴۴ خشت هلالی بزرگ
تصویر کد ۳۴۳ شمسه سایز ۳  تصویر کد ۳۴۳ شمسه سایز ۳