سفال سرای صدرا ارائه کننده انواع متنوع سفال خام و سفال میناکاری

فروش عمده سفال لعابی و خام | 09185001510

تصویر کد ۷۴ گلدان اناری  تصویر کد ۷۴ گلدان اناری
تصویر کد ۳۲ گلدان گل اندام لب چین  تصویر کد ۳۲ گلدان گل اندام لب چین
تصویر کد ۲۷ سر قلیان پولکی سایز یک  تصویر کد ۲۷ سر قلیان پولکی سایز یک
تصویر کد 1 قلیان سفالی مصرفی سایز یک  تصویر کد 1 قلیان سفالی مصرفی سایز یک
تصویر كد 3   قلیان سایز 3  تصویر كد 3   قلیان سایز 3