سفال سرای صدرا ارائه کننده انواع متنوع سفال خام و سفال میناکاری

فروش عمده سفال لعابی و خام | 09185001510

تصویر کد ۱ چراغ شمعی میناکاری  تصویر کد ۱ چراغ شمعی میناکاری
تصویر کد ۶۳۵ قلک ۵۰ سانتی  تصویر کد ۶۳۵ قلک ۵۰ سانتی
تصویر کد 634  قلک ۴۰ سانتی  تصویر کد 634  قلک ۴۰ سانتی
تصویر کد ۶۳۳ قلک ۳۰ سانتی  تصویر کد ۶۳۳ قلک ۳۰ سانتی
تصویر کد ۵۹۰ لونه پرنده  سفالی  تصویر کد ۵۹۰ لونه پرنده  سفالی