مجموعه سفال سرای صدرا با تولید انواع سفال خام و میناکاری آماده پذیرش سفارشات شما می باشد.

فروش عمده سفال لعابی و خام | 09185001510

محصولات فروشگاه

تصویر کد ۸۶۹ انار سفالی سایز سه تصویر کد ۸۶۹ انار سفالی سایز سه

کد ۸۶۹ انار سفالی سایز سه

10,000 تومان
موجودی : 600 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۶۸ انارسفالی سایز دو تصویر کد ۸۶۸ انارسفالی سایز دو

کد ۸۶۸ انارسفالی سایز دو

9,000 تومان
موجودی : 595 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۶۶ انار سفالی سایز یک تصویر کد ۸۶۶ انار سفالی سایز یک

کد ۸۶۶ انار سفالی سایز یک

8,000 تومان
موجودی : 295 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۶۵ قاب ساعت ستاره با ساعت فانتزی تصویر کد ۸۶۵ قاب ساعت ستاره با ساعت فانتزی

کد ۸۶۵ قاب ساعت ستاره با ساعت فانتزی

1,600,000 تومان
موجودی : 20 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۶۴گلدان شاه رضایی بزرگ تصویر کد ۸۶۴گلدان شاه رضایی بزرگ

کد ۸۶۴گلدان شاه رضایی بزرگ

120,000 تومان
موجودی : 39 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۵۸ شمدان شاه عباسی سایز ۴ تصویر کد ۸۵۸ شمدان شاه عباسی سایز ۴

کد ۸۵۸ شمدان شاه عباسی سایز ۴

40,000 تومان
موجودی : 6 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد۸۵۷ شمدان شاه عباسی سایز سه تصویر کد۸۵۷ شمدان شاه عباسی سایز سه

کد۸۵۷ شمدان شاه عباسی سایز سه

35,000 تومان
موجودی : 94 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۵۶ شمدان شاه عباسی سایز دو تصویر کد ۸۵۶ شمدان شاه عباسی سایز دو

کد ۸۵۶ شمدان شاه عباسی سایز دو

30,000 تومان
موجودی : 90 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۵۵ شمدان شاه عباسی سایز یک تصویر کد ۸۵۵ شمدان شاه عباسی سایز یک

کد ۸۵۵ شمدان شاه عباسی سایز یک

25,000 تومان
موجودی : 94 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۵۴ گلدان لب چین سرامیک سایز ۲ تصویر کد ۸۵۴ گلدان لب چین سرامیک سایز ۲

کد ۸۵۴ گلدان لب چین سرامیک سایز ۲

10,000 تومان
موجودی : 52 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۵۲ سینی اردو خوری تصویر کد ۸۵۲ سینی اردو خوری

کد ۸۵۲ سینی اردو خوری

16,000 تومان
موجودی : 92 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۴۷ زنگوله ستاره تصویر کد ۸۴۷ زنگوله ستاره

کد ۸۴۷ زنگوله ستاره

10,000 تومان
موجودی : 7 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۴۶ فنجان استوانه تاج تصویر کد ۸۴۶ فنجان استوانه تاج

کد ۸۴۶ فنجان استوانه تاج

4,500 تومان
موجودی : 36 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود
تصویر کد ۸۴۵ چراغ نفتی پایه دار تصویر کد ۸۴۵ چراغ نفتی پایه دار

کد ۸۴۵ چراغ نفتی پایه دار

35,000 تومان
موجودی : 75 عدد
شامل تخفیف خرید عمده می شود